Projects & CV

URVAL PROJEKTUnder åren har jag översatt projekt inom en rad olika ämnen och områden.


Här listar jag några av dem:


 • Upphandlingar (offentliga och privata)
 • Information och avtal avseende GDPR
 • Kriskommunikation och krisberedskap
 • Utbildningsmaterial
 • Online vårdsystem
 • Turistbroschyrer och -hemsidor
 • Resesajter
 • Marknadsplaner
 • HR-dokument
 • Aktieägaravtal
 • Prospekt, företrädesemissioner
 • Årsredovisningar
 • Kosttillskott
 • Pressmeddelanden och nyhetsbrev
 • Ramavtal
 • Testamenten och arvsskiften
 • Slutanvändaravtal
 • Användarmanualer
 • Faktablad och besöksinformation för museer
 • ReklamvideorSe mitt CV för mer information.

SAMPLE PROJECTSOver the years, I've translated projects related to a variety of subjects and fields.


Listed below are a few of them:


 • Procurements (public and otherwise)
 • GDPR information and agreements
 • Crisis communication and contingency plans
 • Educational material
 • Online healthcare systems
 • Tourism brochures
 • Travel websites
 • Marketing plans
 • HR documents
 • Shareholder agreements
 • Prospectus, rights issues
 • Annual reports
 • Foods and dietary supplements
 • Press releases and newsletters
 • Framework agreements
 • Wills and estate distribution documents
 • End user agreements
 • User manuals
 • Museum fact sheets and visitor information
 • Promotional videosPlease see my CV for additional information.