Sample Projects

URVAL PROJEKT                                                                                                                                                                                       EnglishUnder åren har jag översatt texter inom en rad olika ämnen och områden.Här listar jag några av dem: • Upphandling vårdsystem
 • Information och avtal avseende GDPR
 • Kriskommunikation och krisberedskap
 • Turistinformation - broschyrer, webbplatser
 • Resesajter
 • Marknadsplaner
 • Aktieägaravtal
 • Prospekt, företrädesemissioner
 • Årsredovisningar
 • Div. artiklar för dagstidningar
 • Pressmeddelanden och nyhetsbrev
 • Webbplats för vårdgivare online
 • Ramavtal
 • Användarmanualer
 • Faktablad och besöksinformation för museer
 • UndertextningSe mitt CV för mer information.

JESSICA ANDERSSON


Frilansöversättare


CV              Projekt               Kontakt               English

Copyright © 2019 Jessica Andersson

All Rights Reserved